บริการนำแรงงานต่างด้าว MOU 4 สัญชาติ

พม่า

กัมพูชา

ลาว

เวียดนาม

TES พี่ปลุค

รุ่งเรืองโรจน์ กฤษดาเรืองโรจน์

ประธานกรรมการบริษัทฯ

เรื่องต่างด้าว... ไว้ใจเรา รามอินทรานวลจันทร์

   บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ รามอินทรานวลจันทร์ จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติมาทำงานในประเทศไทย (พม่า กัมพูชา ลาว เวียดนาม) โดยบริษัทเราทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จัดเตรียมเอกสารตลอดจนถึง ส่งแรงงานต่างด้าวถึงมือนายจ้าง/สถานประกอบการ (ทั่วประเทศไทย)

   บริษัทเราเป็นสื่อกลางในการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พร้อมให้บริการดูแลเอกสารต่างด้าว และแก้ไขทุกปัญหาเรื่องเอกสาต่างด้าว โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ และความสามารถ มีประสบการณ์กว่า 15 ปี เรื่องแรงงานต่างด้าว มั่นใจได้เลยว่าเราจะดูแลทุกเรื่อง..จบที่เรา

การรับรองและมาตรฐานของเรา

    จากการให้บริการของเราให้ลูกค้า/ผู้ว่างจ้างหลายท่านเป็นที่ยอมรับ ทั้งในระบบการจัดการ และระบบการจัดหาแรงงาน รวมไปถึงการ ทำเอกสารทุกขั้นตอน ประสานงานกับประเทศคู่ค้า จนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งทำให้ผู้จ้าง/ผู้ประกอบการ มั่นใจได้ว่า บริษัทเราให้บริการอย่างมีสิทธิภาพ

ตรวจสุขภาพแรงงาน มติ 5 กรกฏาคม กลุ่มบัตรชมพู

ตรวจโควิด ให้แก่แรงงาน

บริการฉีดวัคซีนให้แก่แรงงาน

บริการโควิดลูกจ้างให้กับนายจ้าง

ตรวจอัตลักษณ์แรงงาน ใช้สถานที่ของ JoMou